Przejdź do menu Przejdź do treści

Teksty

W tym miejscu będziemy publikować cyklicznie wybrane teksty powstające w związku z aktualnym projektem badawczym zespołu.

 

Zapraszamy do lektury tekstu Aldony Michalik: O poznaniu prawdy i różnych sposobach postrzegania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Grzegorza Sztabińskiego: Marginesy transcendencji w sztuce współczesnej

Według powszechnie przyjmowanej opinii sztuka współczesna jest atranscendentna. Nie oznacza to, że działający obecnie artyści unikają stosowania motywów ikonicznych właściwych dla różnych tradycji religijnych. Przeciwnie, w porównaniu z działalnością awangardową, której reprezentanci starali się odnowić stosowane języki artystyczne i wprowadzić nową ikonografię, postmoderniści anektują chętnie tradycyjne wątki obrazowe, jednak na ogół bez respektowania pierwotnych znaczeń.

czytaj więcej:

Marginesy transcendencji w sztuce współczesnej

 

Przyglądamy się także drażliwej kwestii instrumentalizacji sztuki dla celów perswazyjnych czy propagandowych.  Na ile sztuka jest wykorzystywana jako narzędzie wpływu? Kto ją tak traktuje i co z tego wynika dla obszaru kultury, który badamy? Czy ten sposób myślenia o funkcji dzieł artystycznych jest właściwy jedynie sztuce krytycznej, czy może daje się też zauważyć u konserwatystów? Czy takie kategorie daje się zastosować w myśleniu o sztuce religijnej?

czytaj więcej:

Stosowane Sztuki Katolickie. Rozmowa Łukasza Murzyna z Rafałem Solewskim

 

Złożony kontekst obecności wątków metafizycznych w dzisiejszej kulturze rozważa w swoim nowym tekście Rafał Solewski. Czy mamy do czynienia za zwrotem postsekularnym, czy raczej z apogeum dotychczasowych tendencji w sztuce? Czy metafizyka należy do zagadnień aktualnych, czy zdecydowanie „antycznych”?

czytaj więcej:

Aktualność wiary

 

W 2021 roku opublikowano kolejny, specjalny numer czasopisma „Saeculum Christianum” wydawanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poświęcony szeroko pojętej funkcji barw w sztuce. Znajdą tu Państwo m. in. artykuł Bernadety Stano pt. Kolor śladu / ślad koloru. Jak chromatyczne walory malarstwa materii mogą otworzyć na rzeczywistość pozamaterialną?

Zapraszamy do lektury: DOI: https://doi.org/10.21697/sc.2021.28.spec.11